ЋирилицаLatinica
Društvo za puteve Via-Vita
Izgradnja autoputa Banjaluka - Doboj u skladu sa zakonom
Izgradnja autoputa u skladu sa zakonomBANJALUKA - Izgradnja autoputa Banjaluka - Doboj odvija se u skladu sa zakonom, saopšteno je u petak iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

D. Sladojević - 13.09.2013  NN

 

Iz Ministarstva su se oglasili nakon, kako kažu, netačnih i tendencioznih navoda, koji su se pojavili u javnosti u vezi s radovima na autoputu.

"Investitor, JP 'Autoputevi RS' Banjaluka, podnio je 3. avgusta prošle godine ovom ministarstvu zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje autoputa Banjaluka - Doboj, LOT 3, dionica Prnjavor - Doboj (Johovac), a na osnovu idejnog projekta, koji je u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju mogao biti osnov za izdavanje odobrenja za građenje za objekte, među kojima su i autoputevi", pojašnjavaju u Ministarstvu.

Ističu da je investitor uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje priložio sve dokaze koje je dužan priložiti.

Kako dodaju u resornom ministarstvu, na osnovu dokaza utvrđeno je da su ispunjeni uslovi, te je investitoru dato odobrenje za izvođenje pripremnih i drugih radova obuhvaćenih idejnim projektom, osim na pojedinim dijelovima trase.

Ističu da su nadležni organi opština preko čije teritorije prelazi autoput dostavili pozitivno mišljenje za izgradnju. Takođe, naglašavaju da zakon ne poznaje pojam "privremene građevinske dozvole" i da takvu dozvolu ovo ministarstvo nikad nije izdalo.

"Što se tiče iznesenih primjedaba da pojedini izvođači radova uništavaju lokalnu infrastrukturu nanoseći štetu građanima, te da koriste lokalne kamenolome, od kojih se jedan nalazi na 30 metara od seoskog izvorišta vode, ističemo da su kamenolomi objekti za čiju izgradnju i korišćenje se izdaje građevinska i upotrebna dozvola u posebnom postupku, koji nema direktnu vezu sa dozvolom za izgradnju autoputa", kažu u Ministarstvu.

 
Kongresi, sajmovi, skupovi